امروز: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۹
برچسب: توربین زاریا
به همت متخصصان شرکت انتقال گاز انجام شد
تعمیر موفقیت آمیز توربین زاریا در شبکه انتقال گاز کشور
توربین zorya-dj۵۹ از سوی متخصصان این شرکت برای نخستین بار...
توربین زاریا گفت انجام این سطح از تعمیرات بدون دسترسی... به ابزار مخصوص و همچنین مستندات سازنده توربین ارقام تنظیمی... توکلی تصریح کرد توربین تعمیر شده یکی از توربین های... با توجه به انجام فرآیند برآورد عمر قطعات توربین پیش...
کد خبر: ۲۹۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰