امروز: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۴
نظرسنجی
قیمت نفت را در بودجه 95 چقدر پیشنهاد می کنید؟
20 تا 25 دلار
33.33%
26 تا 30 دلار
11.11%
31 تا 35 دلار
11.11%
36 تا 40 دلار
22.22%
بیش از 40 دلار
22.22%

آیا با پیوستن ایران به طرح فریز نفتی موافقید؟
آیا وزیر نفت در یک سال باقیمانده از دولت دهم، معاونتها را تغییر می دهد؟
آیا با طرح جدید افزایش پلکانی قیمت بنزین موافق هستید؟
قیمت نفت را در بودجه 95 چقدر پیشنهاد می کنید؟