امروز: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
کد خبر: ۹۹۷۳
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۱
بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ١٦ تا ١٩ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود. هم اکنون گروههای اجرایی مشغول تدارک غرفه ها برای هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه هستند.

 

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 14 

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 13 

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 12 

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 22  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 24  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 15

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 11  
آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 1

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 10  

 

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 8  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 7  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 6  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 5  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 4  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 3  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 26  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 25   

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 2

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 18  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 20  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 19  

آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 17  

 
آماده سازی بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 23


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: