امروز: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۷
کد خبر: ۹۸۷۲
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۸
در روز ملی خلیج فارس با کارکنان پایانه نفتی شناور خلیج فارس، همراه شدیم.

پایانه نفتی خلیج فارس 22  

 پایانه نفتی خلیج فارس 1

 

پایانه نفتی خلیج فارس 25 

پایانه نفتی خلیج فارس 24 

پایانه نفتی خلیج فارس 23

پایانه نفتی خلیج فارس 26
  

پایانه نفتی خلیج فارس 5  

پایانه نفتی خلیج فارس 2  

پایانه نفتی خلیج فارس 15  

پایانه نفتی خلیج فارس 14  

پایانه نفتی خلیج فارس 21  

پایانه نفتی خلیج فارس 16  

پایانه نفتی خلیج فارس 17  

پایانه نفتی خلیج فارس 13  

پایانه نفتی خلیج فارس 11  

پایانه نفتی خلیج فارس 9  

پایانه نفتی خلیج فارس 8  

پایانه نفتی خلیج فارس 7  

پایانه نفتی خلیج فارس 6  

پایانه نفتی خلیج فارس 4  

پایانه نفتی خلیج فارس 3
پایانه نفتی خلیج فارس 28 


پایانه نفتی خلیج فارس 27 

پایانه نفتی خلیج فارس 3  

 

 اتاق کنترل پایانه شناور نفتی خلیج فارس  

اتاق کنترل محموله (CCR)، پایانه شناور نفتی خلیج فارس

پایانه نفتی خلیج فارس 20 

اتاق کنترل موتورخانه (ECR)، پایانه نفتی خلیج فارس

 

پایانه نفتی خلیج فارس 4  

پایانه نفتی خلیج فارس 2

 

پایانه نفتی خلیج فارس 10

پایانه نفتی خلیج فارس 19


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: