امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۵۵
کد خبر: ۸۹۴۵
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۲
مراسم دیدار نوروزی وزیر نفت با مدیران و کارکنان صنعت نفت، صبح امروز شنبه (هشتم فروردین ماه) در مرکز همایشهای تخصصی شرکت ملی نفت ایران (ساختمان کوشک) برگزار شد.
دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 23 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 22 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 20 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 19 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 17 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 16 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 15 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 12 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 11 دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 10  دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 5
دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 4
دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 3

دیدار نوروزی وزیر با کارکنان 1 1

دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 5دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 16 دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 17 دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 15 دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 14
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 12
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 11
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 10
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 9
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 8
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 7
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 6
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 5
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 4
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 2
دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 2 1

 • دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 15
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 14
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 13
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 12
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 11
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 10
   
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 8
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 7
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 6
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 5
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 4
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 3
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 2
  دیدار نوروزی زنگنه با مدیران و کارکنان صنعت نفت 3 1


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: