امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۴
کد خبر: ۸۹۳۲
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۲
وزیر نفت روز چهارشنبه از طرحهای در دست اجرای پارس جنوبی دیدن کرد و سال نو را با دیدار با کارکنان زحمتکش صنعت نفت در پایتخت گازی ایران آغاز کرد. در این دیدار، مهندس باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان وزارت نفت، وی را همراهی می کردند.
 • بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 6
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 5
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 4
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 3
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 2
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 1
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 22
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 21
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 20
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 19
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 18
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 17
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 16
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 15
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 14
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 13
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 12
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 11
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 10
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 9
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 8

 • بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 1 بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 4
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 3
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 2
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 1
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 22
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 1 21
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 19
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 18
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 17
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 16
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 15
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 14
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 13
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 12
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 11
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 10
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 9
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 8
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 7
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 6
  بازدید نوروزی وزیر نفت از پارس جنوبی 2 5


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: