امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۳۶
کد خبر: ۸۲۸۱
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۲
هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت صبح امروز (سه شنبه ١٢ اسفندماه) با حضور قائم مقام وزیر نفت برگرار شد.
 • هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 22 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 21 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 20 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 19 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 18 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 17 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 16 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 15 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 14 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 13 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 12 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 11
   هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 10    
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 8  
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 7 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 6  
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 5
   هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 4 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 3 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 2 
  هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه صنعت نفت 1


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: