امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۱۵
کد خبر: ۶۵۲۷
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۷
همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی، صبح امروز (دوشنبه ٢٩ دیماه) با حضور وزیر نفت و وزیر صنعت و معدن برگزار شد.
 • همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 13 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 14 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 20 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 19 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 15 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 23 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 11 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 12 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 10 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 9 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 7 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 6 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 5 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 4 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 3 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 2 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 1 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 30 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 29 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 28 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 27 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 26 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 25 

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 33  

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 32  

  پنجاه سالگی پتروشیمی  

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 34  

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 37  

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 35  

  همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 36  

  پنجاه سالگی پتروشیمی  

   همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس پتروشیمی 38


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: