امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۳۷
کد خبر: ۶۲۱۲
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۹
 • شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) توسعه پروژه های آزادگان جنوبی ، یادآوران و یاران شمالی و جنوبی را به عهده دارد.
 • آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 10
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 9
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 8
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 7
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 6
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 5
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 4
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 3
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 2
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 1
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 23
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 22
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 21
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 20
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 19
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 18
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 17
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 16
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 15
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 14
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 13
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 12
  آزادگان میدان نفتی نفت تولید نفت میدان نفتی 11


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: