امروز: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۱
کد خبر: ۵۷۳۲
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۸
 • آیین معارفه امیرحسین زمانی نیا معاون جدید امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت صبح امروز برگزار شد.
 •  

  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 25 امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 24
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 23
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 22
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 21
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 20
  امیر حسن زمانی نيا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 19
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 18
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 17
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 16
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 15
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 14
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 13
  امیر حسن زمانی نیا زنگنه وزیر نفت معاونت بین الملل 12

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: