امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۲:۳۸
کد خبر: ۳۹۶۰
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۳
پالایشگاه پارسیان واقع در شهرستان مهر استان فارس با ظرفیت تولید روزانه ٨٢ میلیون مترمکعب گاز شیرین، سومین پالایشگاه کشور از نظر تولید است. این پالایشگاه گاز استانهای فارس، یزد، اصفهان، قم و بخشی از تهران را تامین می کند.
 • پالایشگاه پارسیان واقع در شهرستان مهر استان فارس با ظرفیت تولید روزانه ٨٢ میلیون مترمکعب گاز شیرین، سومین پالایشگاه کشور از نظر تولید است. این پالایشگاه گاز استانهای فارس، یزد، اصفهان، قم و بخشی از تهران را تامین می کند.
 • پالایشگاه گاز پارسیان 4 

  واحد ١٠٣ عملیات نصب و تعمیر تیوب بندل یا مبدل حرارتیپالایشگاه گاز پارسیان 1لاین خروجی واحد ١٠٤ و ١٠٥


  پالایشگاه گاز پارسیان 21 لاین خروجی واحد ١٠٤ و ١٠٥

  پالایشگاه گاز پارسیان 20 

  سر در پالایشگاه گاز پارسیان


  پالایشگاه گاز پارسیان 19واحد ١٠٤ و ١٠٥


  پالایشگاه گاز پارسیان 18 

  خط لوله  مواد سوختی


  پالایشگاه گاز پارسیان 12ل

  این خروجی واحد ١٠٤

   

  پالایشگاه گاز پارسیان 24 


  پالایشگاه گاز پارسیان 23 

  کارگری در حال شستشو قطعات واحد اسگکلچر

   

  پالایشگاه گاز پارسیان 22  

  پالایشگاه گاز پارسیان 17  

    

  پالایشگاه گاز پارسیان 13  

  پالایشگاه گاز پارسیان 11  

  کارگران در حال نصب مبدل حرارتی

   پالایشگاه گاز پارسیان 10 

   

  پالایشگاه گاز پارسیان 8 

  نمایی از فلر 

  پالایشگاه گاز پارسیان 7 

  عملیات جوشکاری در واحد سیلابه گیر

  پالایشگاه گاز پارسیان 6 

  عملیات جوشکاری در واحد سیلابه گیر 

  پالایشگاه گاز پارسیان 3 

  رویش درخت نخل از دل حوضچه احتراق یا تبخیر

   

  پالایشگاه گاز پارسیان 2 

   

  پالایشگاه گاز پارسیان 15 

  کارگران واحد تعمیرات کارگاه مرکزی

  پالایشگاه گاز پارسیان 5

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: