امروز: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۱
کد خبر: ۳۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۶
برگزیدگان ششمین جشنواره روابط عمومیهای برتر صنعت نفت معرفی شدند و از سوی وزیر نفت مورد قدردانی قرار گرفتند.

همایش روابط عمومی 3 23
همایش روابط عمومی 3 22
همایش روابط عمومی 3 21
همایش روابط عمومی 3 20
همایش روابط عمومی 3 19
همایش روابط عمومی 3 18
همایش روابط عمومی 3 17
همایش روابط عمومی 3 16
همایش روابط عمومی 3 15
همایش روابط عمومی 3 14
همایش روابط عمومی 3 13
همایش روابط عمومی 3 12
همایش روابط عمومی 3 11
همایش روابط عمومی 3 10
همایش روابط عمومی 3 9
همایش روابط عمومی 3 7
همایش روابط عمومی 3 6
همایش روابط عمومی 3 5
همایش روابط عمومی 3 4
همایش روابط عمومی 3 3
همایش روابط عمومی 3 2
همایش روابط عمومی 3 1
همایش روابط عمومی 3 8

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: