امروز: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۵
کد خبر: ۳۲۳۵
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۵
میدان نفتی سیوند، دنا، الوند، اسفند و ایلام در فاصله ٢٥ تا ٣٣ کیلومتری جزیره سیری قرار گرفته اند که طی سالهای گذشته ١٠٤ حلقه چاه در این میدانها حفاری شده است و این چاهها عمدتا بوسیله پمپهای دورن چاهی فعالیت می کنند.
میدان نفتی سیوند، دنا، الوند، اسفند و ایلام در فاصله ٢٥ تا ٣٣ کیلومتری جزیره سیری قرار گرفته اند که طی سالهای گذشته ١٠٤ حلقه چاه در این میدانها حفاری شده است و این چاهها عمدتا بوسیله پمپهای دورن چاهی فعالیت می کنند.

تاسیسات فراورش نفت سیری 24تاسیسات فراورش نفت سیری 22تاسیسات فراورش نفت سیری 21تاسیسات فراورش نفت سیری 20
تاسیسات فراورش نفت سیری 19
تاسیسات فراورش نفت سیری 18
تاسیسات فراورش نفت سیری 17
تاسیسات فراورش نفت سیری 16
تاسیسات فراورش نفت سیری 15

تاسیسات فراورش نفت سیری 12
تاسیسات فراورش نفت سیری 11
تاسیسات فراورش نفت سیری 10 
تاسیسات فراورش نفت سیری 9
تاسیسات فراورش نفت سیری 8
تاسیسات فراورش نفت سیری 7
تاسیسات فراورش نفت سیری 6
تاسیسات فراورش نفت سیری 5
تاسیسات فراورش نفت سیری 4
تاسیسات فراورش نفت سیری 3
تاسیسات فراورش نفت سیری 2
تاسیسات فراورش نفت سیری 1

 

خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: