امروز: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۷
کد خبر: ۲۸۵۵۵
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۴
کیمیا پرس: مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: یکی از نکات مورد توجه بانک های بین المللی برای اخذ فاینانس، بستن قرارداد، سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های توسعه ای مسئله محیط زیست و مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش کیمیا پرس، حسین علیمراد مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تاکید بر لزوم توجه به محیط زیست و نیز مسئولیت اجتماعی به عنوان پیش نیاز سرمایه گذاری های خارجی و تسهیلات مالی بین المللی پروژه‌ها گفت: الزام تامین مالی پروژه ها از طرف بانک های سرمایه گذاری اروپایی شامل یکپارچگی بین محیط زیست، تغییرات آب و هوایی، مسائل اجتماعی، تنوع زیستی و اکوسیستم و تعهد به پایداری و حفاظت و احترام به حقوق انسانی و رعایت الزامات کلیدی (۱۰ استاندارد) برای عملیات پشتیبانی بانک و دستورالعمل های داخلی بانک ها برای ارزیابی پروژه ها است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اثرهای زیست محیطی و اجتماعی تاثیرگذار بر طرح ها شامل تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی،سهامداران،سلامت و ایمنی، انتشارگازهای گلخانه ای و پسماندها، پیمانکاران، ذی نفعان، جوامع محلی، میراث فرهنگی،تخصیص زمین و اسکان مجدد است که این موارد از سوی پتروشیمی ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی در ادامه عوامل کلیدی ارزیابی موثر بر تامین فاینانس را مطابقت با استانداردهای زیست محیطی و ارزیابی مالی اقتصادی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر الزامات تامین فاینانس برآورد عواملی مانند ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد استانداردهای بانک های خارجی برای تامین فاینانس مرتبط با مسئولیت اجتماعی، گفت: استانداردها شامل ارزیابی و مدیریت اثرات و ریسک های زیست محیطی و اجتماعی ، میراث فرهنگی، اسکان مجدد غیرمجاز حقوق و منافع گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر، بهداشت حرفه‌ای و بهداشت عمومی ایمنی و امنیت است.
منبع: نیپنا
خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: