امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۴:۰۹
کد خبر: ۲۳۵۱
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۸
صنعت پتروشیمی ایران در پنجاه سالگی خود با تکیه بر دانش کارشناسان متخصص خود با شتاب در مسیر رشد و توسعه گام بر می دارد.

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 16 

پتروشیمی تندگویان

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 15  

پتروشیمی خوزستان

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 14 

پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 13  

پتروشیمی ماهشهر

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 12 

پتروشیمی ماهشهر

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 11 

پتروشیمی خارک

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 10 

پتروشیمی کرمانشاه

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 9 

پتروشیمی کاویان

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 8 

پتروشیمی کاویان

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 7 

پتروشیمی جم

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 6 

پتروشیمی عسلویه

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 5 

پتروشیمی اهتمام جم

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 4 

پتروشیمی برزویه

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 3 

پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 2 

پتروشیمی بندرامام 

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 17 1 

پتروشیمی بندرامام


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: