امروز: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۳:۳۴
کد خبر: ۲۳۳۱
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۰
صنعت پتروشیمی ایران در پنجاه سالگی خود با تکیه بر دانش کارشناسان متخصص خود با شتاب در مسیر رشد و توسعه گام بر می دارد.

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 14  

پتروشیمی فن آوران

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 13  

پتروشیمی بوعلی سینا

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 11 

پتروشیمی ماهشهر

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 10 

پتروشیمی خراسان

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 9  

پتروشیمی خارک

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 8 

پتروشیمی کرمانشاه

پصنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 7

پتروشیمی کاویان

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 6 

پتروشیمی جم

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 5 

پتروشیمی برزویه

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 4 

پتروشیمی برزویه

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 15 

پتروشیمی رازی

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 3  

پتروشیمی بندرامام

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 2  

پتروشیمی اراک

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 1  

پتروشیمی اروند

 

صنعت پتروشیمی/تاسیسات پتروشیمی/تأسیسات پتروشیمی 12  

پتروشیمی مبین


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: