امروز: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۲
کد خبر: ۱۲۱۶۱
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۴
کیمیا نیوز: عکسهای هوایی که مشاهده می کنید از منطقه نفتی غرب کارون ، میدانهای یادآوران ، آزادگان و یاران گرفته شده است.

اهواز 5 


اهواز 4  

منطقه جلگه ای اطراف غرب کارون

 

غرب کارون، یادآوران، یاران 17 

 

عملیات انتقال نفت در منطقه غرب کارون

 

غرب کارون، یادآوران، یاران 16 

چاه های نفت در طول مسیر هوایی در منطقه عمومی غرب کارون

غرب کارون، یادآوران، یاران 15 

غرب کارون، یادآوران، یاران 14 

 

میدان نفتی یاران در غرب کارون

غرب کارون، یادآوران، یاران 13 

غرب کارون، یادآوران، یاران 12 

اهواز 3 


اهواز 2 

 

دشت آزادگان

غرب کارون، یادآوران، یاران 11  

 

غرب کارون، یادآوران، یاران 10 

منطقه نفتی یادآوران

 
غرب کارون، یادآوران، یاران 8  

 

منطقه نفتی یادآوران

غرب کارون، یادآوران، یاران 8 

غرب کارون، یادآوران، یاران 18 

چاههای نفت در  بین مسیر

اهواز 1  

منطقه عمومی دشت آزادگان

غرب کارون، یادآوران، یاران 5 

یاران شمالی

غرب کارون، یادآوران، یاران 3 


غرب کارون، یادآوران، یاران 9 

یادآوران

غرب کارون، یادآوران، یاران 2 


غرب کارون، یادآوران، یاران 1

بافت قسمتی از زمین در طول مسیر غرب کارون


خبرفارسی
نام:
ایمیل:
* نظر: